กลุ่มมารา ปาตานี องค์กรตัวแทนของผู้เห็นต่างจากรัฐ 6 กลุ่มที่ร่วมโต๊ะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐบาลไทย ได้เข้าพบเลขาธิการโอไอซีแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ระหว่างเยือนมาเลเซีย ตามที่ “ทีมข่าวอิศรา” รายงานเอาไว้ก่อนหน้านี้

แหล่งข่าวระดับสูงจากมาเลเซีย เปิดเผยว่า แกนนำมารา ปาตานี ที่ได้เข้าพบ นายอิยาด อามีน มาดานิ (Iyad Ameen Madani) เลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ โอไอซี ขณะปฏิบัติภารกิจในประเทศมาเลเซีย มี 5 คน คือ นายมะสุกรี ฮารี จากกลุ่มบีอาร์เอ็น ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยฯ ฝ่ายมารา ปาตานี, นายอาบูฮาฟิซ อัลฮากิม หรือ นายแพทย์ กามาลุดดิน ฮานาพี แกนนำกลุ่มบีไอพีพี, นายแพทย์ ซากี อับดุลเลาะห์ จากกลุ่มบีไอพีพี, นายมุคตาร์ มูโน๊ะ หรือ นายแพทย์ อารีฟ มุคตาร์ จากกลุ่มพูโล-เอ็มเคพี (PULO-MKP) ที่มี นายกัสตูรี่ มาห์โกตา เป็นหัวหน้า และ นายอาหามะ บูละ หรือ มะ ชูโว จากกลุ่มบีอาร์เอ็น

นอกจากแกนนำมารา ปาตานี แล้ว ยังมีผู้แทนภาคประชาสังคมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 5 คนร่วมคณะเข้าพบเลขาธิการโอไอซีด้วย ตามการประสานงานของมารา ปาตานี

โดยผู้แทนภาคประชาสังคม มีทั้งตัวแทนองค์กรที่มีบทบาทสูงในพื้นที่และมีสื่ออยู่ในมือ กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ปัตตานี และเจ้าของโรงเรียนปอเนาะในจังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ทั้งแกนนำมารา ปาตานี และตัวแทนภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันบรรยายสภาพปัญหา, ความคืบหน้าของกระบวนการสันติภาพ และบทบาทของภาคประชาสังคม โดยมีเอกสารประกอบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมข้อเสนอแนะ 2 ข้อ คือ

1.โอไอซี ควรสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านทางมาเลเซีย ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยฯ ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งจากรัฐบาลไทยและกลุ่มมารา ปาตานี

กับ 2.โอไอซี ควรเพิ่มบทบาทในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในมิติที่นอกเหนือไปจากกระบวนการพูดคุย หรือบนโต๊ะเจรจา โดยให้มุ่งทำงานทางวิชาการร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่

มีรายงานยืนยันจากแหล่งข่าวในมาเลเซียว่า เลขาธิการโอไอซี แสดงท่าทีสนใจเรื่องกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

เปิดแผนเสนอตัวเป็น “ผู้สังเกตการณ์โอไอซี”

แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับ นายอาบูฮาฟิซ หรือ นายแพทย์กามาลุดดิน แกนนำกลุ่มบีไอพีพี หนึ่งในคณะพูดคุยฯฝ่ายมารา ปาตานี เปิดเผยว่า บุคคลที่ทางกลุ่ม มารา ปาตานี ให้ความสำคัญในคณะเลขาธิการโอไอซี คือ นาย Sayed Kassem El Masry ผู้อำนวยการกองกิจการชนกลุ่มน้อยมุสลิม ในสำนักเลขาธิการโอไอซี ซึ่งเป็นผู้ดูแลประเด็นปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และเคยเดินทางเยือนประเทศไทยในรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ด้วย

โดยฝ่ายมารา ปาตานี เชื่อว่าจะสามารถใช้บุคคลผู้นี้เป็นตัวเชื่อมต่อเพื่อขอสถานะผู้สังเกตการณ์ในโอไอซีได้

แหล่งข่าวยืนยันว่า มาเลเซียเป็นผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของ มารา ปาตานี ในเรื่องนี้ และมั่นใจว่ามาเลเซียจะทำได้สำเร็จ เพราะเคยทำให้กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร ซึ่งต่อสู้แยกดินแดนทางตอนใต้จากฟิลิปปินส์ เป็นผู้สังเกตการณ์ในโอไอซี มาแล้ว กลุ่มมารา ปาตานี จึงตั้งเป้าหมายว่าในปี 2560 จะเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในโอไอซีให้ได้

มีรายงานว่า หลังจากพบปะกับเลขาธิการโอไอซี กลุ่มมารา ปาตานี จะส่งตัวแทนไปกรุงเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อล็อบบี้เรื่องการเสนอตัวเป็นผู้สังเกตการณ์ในโอไอซี เพื่อให้ได้รับการยอมรับในทางสากล และบีบให้รัฐบาลไทยยอมรับสถานะของมารา ปาตานีด้วย เพราะท่าทีของไทยไม่เคยยอมรับสถานะของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐมาก่อน

อนึ่ง โอไอซี หรือองค์การความร่วมมืออิสลาม มีสมาชิกเป็นชาติมุสลิม 57 รัฐ มีประเทศที่อยู่ในสถานะ “ผู้สังเกตการณ์” (observes) ของโอไอซีเพียง 5 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้มีมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ และไทยคือหนึ่งในนั้น ขณะที่ “กลุ่มประชาคมมุสลิม” หรือ Muslim Communities มีเพียงกลุ่มเดียว คือ “กลุ่มโมโร” หรือ เอ็มเอ็นแอลเอฟ (ใช้ชื่อย่อตามเว็บไซต์โอไอซี) ซึ่งต่อสู้ด้วยอาวุธกับรัฐบาลฟิลิปปินส์มานานหลายสิบปีเพื่อแบ่งแยกดินแดนทางตอนใต้ของประเทศที่มีมุสลิมอยู่อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะเกาะมินดาเนา