ในขณะที่รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงไทย ประเมินว่าผลประชุมสุดยอดประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือโอไอซี ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ค่อนข้างเป็นบวกกับไทย

เพราะในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีการระบุถึงกลุ่ม “มารา ปาตานี” ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ 6 กลุ่มที่กำลังร่วมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐบาลไทย จึงไม่ถือเป็นการยกสถานะของกลุ่มมารา ปาตานี ตามที่ฝ่ายไทยกังวลนั้น

ปรากฏว่าอีกด้านหนึ่ง ในเว็บไซต์ พูโลอินโฟ ดอทเน็ต (puloinfo.net) ซึ่งเป็นเว็บไวต์ของกลุ่มพูโล 1 ใน 3 กลุ่มภายใต้การนำของ นายกัสตูรี มะห์โกตา ได้นำเสนอรายงานเป็นภาษามาเลย์ อ้างว่า ดร.อารีฟ มุคตาร์ หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของกลุ่มพูโล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมโอไอซี ครั้งที่ 13 ที่นครอิสตันบูลด้วย

บทความชิ้นนี้อ้างว่า ระหว่างการร่วมประชุมโอไอซี ดร.อารีฟ ได้เสนอรายงานพิเศษจากกลุ่มพูโลต่อที่ประชุม เพื่ออธิบายถึงพัฒนาการเกี่ยวกับการต่อสู้ของประชาชนมลายูปาตานี และพัฒนาการของกระบวนการแก้ไขปัญหาปาตานี ระหว่างกลุ่มเคลื่อนไหวปาตานี ภายใต้ชื่อกลุ่ม “มารา ปาตานี” กับรัฐบาลไทย โดยมีรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก พร้อมแสดงความหวังว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างเกี่ยวกับการต่อสู้ของประชาชนปาตานีเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

หลังจากบทความชิ้นนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของพูโล ฝ่ายความมั่นคงไทยได้เร่งตรวจสอบว่าบุคคลตามที่กลุ่มพูโลอ้างในบทความ ได้เข้าร่วมประชุมโอไอซี และมีการนำเสนอประเด็นการเคลื่อนไหวของมารา ปาตานี จริงหรือไม่

สำหรับเว็บไซต์พูโลอินโฟ ดอทเน็ต ขณะนี้ถูกปิดกั้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที จึงไม่สามารถเปิดรับชมได้อย่างสะดวกจากประเทศไทย

ส่วนการนัดพูดคุยร่วมกันอย่างเป็นทางการระหว่างกลุ่มมารา ปาตานี กับคณะพูดคุยฝ่ายรัฐบาลไทย ที่นำโดย พลเอกอักษรา เกิดผลซึ่งเลื่อนมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนั้น มีรายงานว่าอาจมีการพยายามนัดประชุมกันอีกครั้งราวสิ้นเดือนนี้

ขณะที่คณะทำงานพูดคุยเพื่อสันติสุขของกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งเป็นฝ่ายทหาร ได้ประชุมหารือวงปิดกันเมื่อบ่ายวันอังคารที่ 19 เมษายน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับการนัดประชุมร่วมกันของคณะพูดคุยฯชุดใหญ่ดังกล่าว

isranews.org