Category: Melayu

افكه كسن فيليهن راي نضري تهاي أكن داتغ ترهادف فتاني؟

تنداتاث اين بوكن حال بارو باضي رعيت ملايو فتاني، فندودق دليما ولاية بكس ساله ساتو نضري ملايوترتوا دتيمور لأوت سمننجوغ تانه ملايو، فتاني دارالسلام، بهكن باضي رعيت تهاي سنديري فون سخاراعموم ماسيغ٢ راضو٢ تنتغ كأوفايأن سيستم...

Read More

PULO TETAP BERSAMA RAKYAT PATANI

Dalam hal mengamati, menjaga, membimbing, memeriksa dan melindungi nasib umat Melayu Islam Patani dan perjuangannya dari segala ancaman di bawah belenggu pejajah Siam, PULO renggang seketika dan sekarang kembali semula ke...

Read More

PULO Sepakat Sokong Dialog Damai

Tiga kumpulan dalam Pertubuhan Pembebasan Patani Bersatu, PULO, bersepakat menerima dan menyokong dialog perdamaian antara kerajaan Thailand dan kumpulan pejuang Wilayah Selatan. Ketiga-tiga kumpulan juga bersetuju untuk...

Read More
Loading