Month: November 2018

فطا ين وقضيتها العادلة

بسم الله الرحمن الرحيم تقرير خاص عن فطا ين ُيقدم إلى أعضاء الاتحاد العال يم لعلماء المسلمي بمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد لدورتها الخامسة: 3-8 نوفم رب 2018م ، إسطنبول – تركيا   Click here for full article. انقر هنا للاطلاع على المقال...

Read More

افكه كسن فيليهن راي نضري تهاي أكن داتغ ترهادف فتاني؟

تنداتاث اين بوكن حال بارو باضي رعيت ملايو فتاني، فندودق دليما ولاية بكس ساله ساتو نضري ملايوترتوا دتيمور لأوت سمننجوغ تانه ملايو، فتاني دارالسلام، بهكن باضي رعيت تهاي سنديري فون سخاراعموم ماسيغ٢ راضو٢ تنتغ كأوفايأن سيستم ديمقراسي بوليه منجامين ماس دفن مريك. ساله ساتوسبب اياله سمنجق تاهون١٩٣٢م برلاكوث رامفاسن كواس مطلق دراج تهاي براوبه منجادي سيستم دمقراسي براج دباوه اونداغ٢ دان فرلمباضأن تهاي سوده همفير ٢٠ كالي درومبق اوليه فرمفس كواس يأيت عسكر يغ ستيف كالي مرمفس كواس اتس سبب كأمنن نكارا، كونونث كراجان عوام تأبوليه مغاول اوروسن نضارا . ستيف كالي عسكرممكغ تراجو فمرينتهن ادا يغ برككلن لام دان ادا كالا هاث سبنترسهاج كمدين مثره كفدا كراجأن عوامسفرتماسجنرالسونتئ”بيكبغ”. ادافونضيليرانجنرالفرايوت”بيكتو”سكارغهمفيرسامدغنزمانجنرال فريم “فافريم” يغ منلن ماس سلام ٨ تاهون برسمأن دغن ٢ فغضل كراجان عوام، منكل “بيكتو” سوده برادا دالم تاهون ك-٤ يأيت سوده برسمأن دغن كراجان عوام ١ فغضل. مك سلام اين اف يغ سداغ دلاكوكن اوليه”بيكتو”؟ خارا “بيكتو” يغ برلاينن اياله بليو منوديغ جاري كفدا فيهق عوام بهوامريكا مستي براوبه سيكف سباضي اهلى فوليتيك يغ لبه برادب دان برتغضوغجواب سرت بوليه منجاض كأمنن نضارا. دسمفيغ ايت مغوبه سيستم فيليهن راي بايك سخارا “فارتي – ليس دان “كاواسن” يغ لبه كتة يغ تأ موغكين فارتي بسر منغ سوارا ميجوريتي سفرت فارتي” فواتاي” زمان تكسين. مك فارتي بسر يغ فهم تيكتيك “بيكتو” فون مغوبهسواي دغن جاراسضل كومفولن يغ ادا دالم فارتي ماسيغ٢ منوبوهكن فارتي سجارا كخيلن٢ تافي منجادي سوات باريسن...

Read More