Month: February 2013

คำชี้แจงคำให้สัมภาษณ์ของประธานพูโลและท่าทีของพล.ท.อุดมชัย

ตามที่ทางประธานพูโลได้ให้คำสัมภาษณ์ต่อสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในรายการข่าว 3มิติ เมื่อเวลา 22.45น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 เพื่อแสดงจุดยืนในการหาทางแก้ปัญหาวิกฤติที่ชนชาวมลายูปาตานีกำลังประสบอยู่ในขณะนี้นั้น ทางพูโลขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวมลายูปาตานีที่เห็นด้วยและสนับสนุนการแสดงท่าทีของพูโลในครั้งนี้ ที่เราพร้อมที่จะพูดคุยหรือเจรจากับรัฐไทยผ่านผู้เกลี่ยไกล่ประเทศที่สามเพื่อหาทางแก้ปัญหาอย่างครอบคลุม เป็นธรรมและยั่งยืน ในการนี้ทางพูโลขอย้ำแก่พี่น้องประชาชนว่าความพยายามของพูโลในทุกๆด้านเพื่ออนาคตอันสดใสในภายภาคหน้า ส่วนหนึ่งคือการนำร่องกระบวนการเจรจาเพื่อหาทางแก้ปัญหานั้น ทางเราไม่ได้ทำโดยพลการ หากแต่ได้ขอความเห็นจากกลุ่มอื่นๆที่กำลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อกำหนดชะตาของชนชาวมลายูปาตานี รวมถึงภาคประชาชนส่วนต่างๆอีกด้วย เพื่อดำเนินการต่อไปในนามแนวร่วมแห่งชาติปาตานีขึ้น ในส่วนของพูโลนั้น นอกจากได้ดิ้นรนต่อสู้เพื่อศานาอิสลาม ชาติและมาตุภูมิมลายูแล้ว พูโลยังมีคำปฎิญญาที่สี่คือมนุษยธรรม อันหมายถึงเชิ้อชาติอื่นที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่ใชมลายูมสลิมที่พำนักและทำมาหากินอยู่ ณ ดินแดนปาตานีดารุสซาลามมาหลายชั่วอายุนั้น พูโลจะดำเนินนโยบายให้ความคุ้มครองชนกลุ่มนี้ด้วยตามเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน พูโลมั่นใจว่า ในอนาคตข้างหน้าหากปัญหาปาตานีดารุสซาลามได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและร่วมกันกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนชาวปาตานีจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แน่นอน เนื่องจากทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการบริหารท้องที่ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยน้ำมือของผู้คนในพื้นที่เราเอง ใม่ใช่โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาคาราคาซังจนทุกวันนี้ ในทางตรงกันข้าม หากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังจะความพยายามปฎิเสธและตอบโต้แนวทางความจริงใจนี้ ขอให้พี่น้องที่เกียวข้องและอยากจะเห็นความสงบสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้น ลองใช้วิจารณาญาณในการอ่านความคิดนั้นๆว่าคิดดีหรือคิดร้ายต่อสภาพและปัญหาปัจจุบัน ฉะนั้น ตามที่พล.ท.อุดมชัย (และพล,อ,อ.สุกำพล)ได้แสดงท่าทีปฎิปักษ์ต่อคำให้สัมภาษณ์ของประธานพูโลครั้งนี้ เป็นการแสดงความเห็นที่ชัดแจ้งเห็นจริงว่าพวกเชาทั้งสองยังอยากจะเอาชีวิตปวงชนชาวปาตานีเป็นเดิมพันเพื่อผลประโยชน์องรัฐไทยแต่ฝ่ายเดียวและชาวปาตานีอยู่อย่างทุกข์ทรมานอีกต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วหน้ากัน วัสสาลาม PULO...

Read More

PM may seek Malaysian role in peace process during KL visit

Prime Minister Yingluck Shinawatra’s visit to Malaysia on Thursday will address the possible role of Kuala Lumpur in facilitating a peace process between Bangkok and the Malay Muslim separatist movement.   The extent of the role that Bangkok will permit Malaysia to play is still being finalised in the days leading up to the visit. Thai authorities have not been able to agree on whether they want the Malaysian government to mediate the process or just facilitate it. According to Thai sources, the Thai Foreign Ministry is dead against the idea of mediation and would rather see Kuala Lumpur’s...

Read More